יום ב', כג’ בכסלו תשע”ח
תשלומי בית הספר

הורים יקרים !לנוחיותכם מצורף חוזר תשלומי בית הספר .
קרא עוד...
הפסקות ב״צאלון״- משחקים, פעילויות ו"משכיני שלום"
קרא עוד...
רשימות ספרי לימוד תשע"ח כיתות ב-ו

קרא עוד...
דף חודשי