יום ה', ה’ באלול תשע”ח
בכל חודש בחודשו מקבלים התלמידים "דף חודש" , לנוחיותכם קישור לדפי החודש , לקראת כל חודש יעלה הדף לאתר בקישור זה .

דף חודשי