יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
הורים ותלמידים יקרים ! מצורף תקנון בית הספר לשימושכם .

תקנון בית הספר תשעח מעודכן.docx