יום ב', ו’ בחשון תשע”ט
היום התקיים מרתון מספרים שלמים לשכבת ה' זוהי למידה משמעותית