יום ה', ה’ באלול תשע”ח
היום התקיים מרתון מספרים שלמים לשכבת ה' זוהי למידה משמעותית