יום ה', י’ בסיון תשע”ח
היום התקיים מרתון מספרים שלמים לשכבת ה' זוהי למידה משמעותית