יום ג', טז’ בשבט תשע”ט
היום התקיים מרתון מספרים שלמים לשכבת ה' זוהי למידה משמעותית