יום ה', ה’ באלול תשע”ח
תלמידים יקרים , עליכם לענות על השאלון המצורף לפי הסבר המחנכת .תודה !

שאלון