יום ב', ו’ בחשון תשע”ט
תלמידים יקרים , עליכם לענות על השאלון המצורף לפי הסבר המחנכת .תודה !

שאלון